direct naar inhoud van Artikel 13 Verkeer
Plan: Lutkemeerpolder
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1003BPSTD-OW01

Artikel 13 Verkeer

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. straten en wegen;
 • b. voet- en fietspaden;
 • c. in- en uitritten ten behoeve van parkeervoorzieningen;
 • d. bermen en beplanting;
 • e. trambanen met bovenleiding;

met de daarbij behorende:

 • f. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • g. oeververbindingen en ontsluitingen;
 • h. groenvoorzieningen;
 • i. straatmeubilair;
 • j. ondergrondse afvalcontainers;
 • k. ondergrondse infrastructuur;
 • l. nutsvoorzieningen;
 • m. kunstwerken;
 • n. faunapassages en andere faunavoorzieningen;
 • o. andere voorzieningen;

met dien verstande dat:

 • p. in de eerste plaats het bepaalde in artikel 16 van toepassing is voor zover de gronden mede zijn bestemd voor Leiding - Leidingstrook;
 • q. in de eerste plaats het bepaalde in artikel 17 van toepassing is voor zover de gronden mede zijn bestemd voor Waterstaat - Waterkering.
13.2 Bouwregels

Op en onder de in lid 13.1 genoemde gronden zijn uitsluitend bouwwerken geen gebouwen zijnde ten dienste van de bestemming toegestaan, met inachtneming van de volgende maxima:

 • a. bouwhoogte kunstwerken: 8 meter;
 • b. bouwhoogte overige bouwwerken geen gebouwen zijnde: 2 meter.