direct naar inhoud van Artikel 20 Algemene gebruiksregels
Plan: Lutkemeerpolder
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1003BPSTD-OW01

Artikel 20 Algemene gebruiksregels

20.1 Algemeen gebruiksverbod

Het is verboden de in Hoofdstuk 2 bedoelde gronden en bouwwerken te gebruiken en/of te doen en/of laten gebruiken en/of in gebruik te geven op een wijze of tot een doel strijdig met de aan de grond gegeven bestemming, zoals die nader is aangeduid in de bestemmingsomschrijving.

20.2 Verbodsregels

Als gebruik in strijd met dit bestemmingsplan zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo, wordt in ieder geval aangemerkt het gebruik van gronden en bebouwing voor:

  • a. telefoneerinrichting of belhuis, automatenhal, prostitutie, prostitutiebedrijf, seksinrichting, geldwisselkantoor, smartshop;
  • b. de opslag en/of stalling van kampeermiddelen, voer- of vaartuigen, schroot, afbraak- en bouwmaterialen, grond en bodemspecie, puin- en vuilstortingen, en aan hun gebruik onttrokken machines, behoudens gebruik dat strekt tot realisering van de bestemming en gebruik dat voortvloeit uit het normale dagelijkse gebruik en onderhoud en beheer dat ingevolge de bestemming is toegestaan;
  • c. andere doeleinden dan waarvoor voor het dagelijks bestuur omgevingsvergunning heeft verleend.