direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding en doel
Plan: Lutkemeerpolder
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1003BPSTD-OW01

1.1 Aanleiding en doel

Aanleiding voor dit onderliggend bestemmingsplan Lutkemeerpolder is dat het voorafgaande, vigerende bestemmingsplan Lutkemeerpolder dateert uit 2002 (vastgesteld op 27 januari 2002 en goedgekeurd op 1 oktober 2002). Dit plan dient geactualiseerd te worden.

Aanleiding voor de actualisatie is enerzijds het Programma van Eisen 'Tuinen van West' dat door de gemeente Amsterdam in 2008 is vastgesteld. Het plangebied Tuinen van West wordt gevormd door de vier polders tussen de bebouwde kom van de Westelijke Tuinsteden, de Ringvaart Haarlemmermeer en de Haarlemmertrekvaart. Het plangebied van onderliggend bestemmingsplan ligt voor een deel in het plangebied Tuinen van West. Het programma Tuinen van West bevat een ruimtelijke inrichting van het gebied. Tevens zijn nieuwe functies en/of bestemmingen op hoofdlijnen aangegeven.

Anderzijds is het beleid ten aanzien van de Schipholgebondenheid van de bedrijvigheid in het plangebied ook gewijzigd. Met het op 8 december 2011 ondertekende convenant Selectief Vestigingsbeleid Schipholregio is het Schipholconvenant uit 1986 vervangen. Consequentie hiervan is dat alleen globale vestigingscriteria in een convenant worden vastgesteld en dat verankering in bestemmingsplan niet meer plaatsvindt. Dit betekent dat de 'oude' streekplancriteria ten aanzien van Schipholgebondenheid niet meer terugkomen in onderliggend bestemmingsplan.

Het nieuwe bestemmingsplan Lutkemeerpolder is overwegend conserverend van aard. Daarnaast worden ook echter ook nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden in het nieuwe plan geregeld. Deze ontwikkelingen komen in paragraaf 4.2 nader aan bod.