direct naar inhoud van 1.2 Ligging en begrenzing plangebied
Plan: Lutkemeerpolder
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1003BPSTD-OW01

1.2 Ligging en begrenzing plangebied

Het plangebied voor het bestemmingsplan Lutkemeerpolder ligt in het stadsdeel Nieuw-West (voorheen: stadsdeel Osdorp), tussen de Ringvaart, de Wysentkade en de Osdorper Bovenpolder en de Ookmeerweg (zie afbeelding 1).

afbeelding "i_NL.IMRO.0363.F1003BPSTD-OW01_0001.jpg"

Afbeelding 1: Ligging plangebied

Het vigerend bestemmingsplan van het gebied is 'Bestemmingsplan Lutkemeerpolder' uit 2002. Dit bestemmingsplan is door de Gemeenteraad van Amsterdam op 27 januari 2002 vastgesteld en de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het bestemmingsplan op 1 oktober 2002 goedgekeurd.

De huidige bestemmingen in het plangebied zijn onder andere bedrijven, wonen, agrarische doeleinden, begraafplaats/crematorium (Westgaarde), groen/ecologie, water en waterstaat. Kortom, het is een zeer divers gebied in de directe invloedssfeer van de stad en Schiphol. Er is een sterke relatie met Schiphol, niet alleen qua geluid(hinder), maar ook qua (beoogde) bedrijvigheid en de grondeigendommen binnen het plangebied. De aan te leggen Westrandweg valt buiten het plangebied, maar doorkruist deze wel.