direct naar inhoud van 2.1 Historie
Plan: Lutkemeerpolder
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1003BPSTD-OW01

2.1 Historie

De Lutkemeerpolder is vaak getransformeerd. Het gebied zoals wij dat nu kennen was oorspronkelijk een uitstulping van het woeste water van het Haarlemmermeer. Regelmatig was het water de oorzaak van overstromingen in het gebied. De eerste transformatie van de Lutkemeer werd dan ook ingegeven door een veiligheidsaspect. Door het aanleggen van een Ringvaart met dijk werd het wild uitslaande water getemd. Vanaf dit moment kon de Lutkemeerpolder gezien worden als een meer.

Omstreeks 1850 werd de Haarlemmermeer ingepolderd. Ongeveer 15 jaar later, in de zoektocht naar meer terrein voor agrarische doeleinden, werd ook de Lutkemeer (net als andere kleine meertjes in Osdorp) ingepolderd. De plaats en de omvang van het voormalige Lutkemeer is na de droogmaking in 1865 nog altijd herkenbaar aan de ligging van de Ringvaartdijk. Deze vormde destijds de waterkering van het Lutkemeer. De Wysentkade vormt de kenmerkende scheiding tussen het veenweide gebied rond de Osdorperweg en het agrarische gebied van de Lutkemeerpolder. Een tweede kenmerk van de polder is de verkaveling. Deze onderscheidt zich van het omringende landschap door een min of meer rechthoekig patroon, het zogenaamde 'slagenlandschap' (zie afbeelding 2).

afbeelding "i_NL.IMRO.0363.F1003BPSTD-OW01_0002.jpg"

Afbeelding 2: Met de klok mee: het woeste water, Haarlemmermeer ingepolderd, aanleg Ringvaart

Tot ruim na de Tweede Wereldoorlog is de Lutkemeerpolder voor het overgrote deel door agrariƫrs gebruikt. Na 1970 is onder druk van de voortgaande verstedelijking de begraafplaats en crematorium Westgaarde aangelegd. Dat kan worden bestempeld als de eerste verandering van een agrarische naar een meer stedelijke functie.