direct naar inhoud van 2.2 Ruimtelijke structuur en functionele indeling
Plan: Lutkemeerpolder
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1003BPSTD-OW01

2.2 Ruimtelijke structuur en functionele indeling

De Lutkemeerpolder ligt in stadsdeel Nieuw-West in de gemeente Amsterdam. De grootte van de Lutkemeerpolder en het plangebied is ongeveer 218 hectare en kan worden ingedeeld in vijf deelgebieden (zie afbeelding 3). De volgende vijf deelgebieden vallen te onderscheiden binnen het plangebied:

  • 1. Eerste fase bedrijvenpark;
  • 2. Dijk, recreatie & ecologie;
  • 3. Tweede fase bedrijvenpark;
  • 4. Woon- en bedrijfsfuncties;
  • 5. Westgaarde en stadsdeelwerf.

afbeelding "i_NL.IMRO.0363.F1003BPSTD-OW01_0003.jpg"

Afbeelding 3: Deelgebieden Lutkemeerpolder

Deelgebied 1

Dit (voormalig) agrarisch gebied is geschikt gemaakt en in gebruik door bedrijvigheid. Aan de Ookmeerweg ligt een tankstation met LPG. Het gebied vormt de entree naar de Lutkemeerpolder.

Deelgebied 2

Het (voormalig) agrarisch gebied wordt begrensd door de Ringvaart. De Ringvaartdijk heeft een groene, een natuur en een recreatieve functie. Over de dijk loopt een fiets- en voetpad. De zone langs de dijk is een ecologische verbindingszone.

De westelijke gronden van deelgebied 2 (tegen de Ringvaart aan) zijn ingericht als natuurgebied met diverse wandelpaden. In het noordelijke deel hiervan lag een slibdepot. Dit slibdepot is opgeruimd. Vervolgens zijn de gronden gebruikt als werkterrein voor de aanleg van de Westrandweg. Na de aanleg van de Westrandweg krijgen deze gronden een nieuwe functie als speelnatuurgebied en moeras. De aan te leggen Westrandweg doorkruist het noord-westelijke punt van het plangebied, maar valt buiten de begrenzing van het bestemmingsplan.

De gronden van deelgebied 2, ten oosten van de Lutkemeerweg zijn agrarisch in gebruik

Deelgebied 3

In de huidige situatie liggen in deelgebied 3 nog agrarische gronden. In het bestemmingsplan Lutkemeerpolder uit 2002 zijn deze gronden al bestemd ten behoeve van bedrijvigheid.

Deelgebied 4

Aan de Lutkemeerweg bevindt zich lintbebouwing met voormalige agrarische bedrijven, bedrijven en (bedrijfs-)woningen. De gebouwen aan de Lutkemeerweg 149 en 180 zijn aangewezen als gemeentelijk monument.

In het zuidelijk deel van deelgebied 4 bevinden zich twee hoveniersbedrijven en is een groot deel van het gebied in gebruik als nuts- en volkstuin. Tevens bevindt zich hier een gemaal.

Deelgebied 5

Deelgebied 5 wordt voor het grootste deel gebruikt ten behoeve van begraafplaats en crematorium Westgaarde.

Aan de zijde van de Ookmeerweg/S106 ligt een stadsdeelwerf van stadsdeel Nieuw-West.

Tussen de stadsdeelwerf en Westgaarde bevindt zich een viertal woningen in een rij.

afbeelding "i_NL.IMRO.0363.F1003BPSTD-OW01_0004.jpg"

Afbeelding 4: Collage foto's deelgebieden

Ontsluiting

Het plangebied wordt ontsloten vanaf de Ookmeerweg/S106. Via de Etnastraat kan men de Lutkemeerpolder in. Dwars door de polder ligt de oude weg, de Lutkemeerweg. Via de Lutkemeerweg is het niet meer mogelijk door te rijden naar de Osdorperweg. Dit om sluipverkeer naar het bedrijvenpark via de Osdorperweg tegen te gaan.