direct naar inhoud van 4.1 Doelstellingen en uitgangspunten
Plan: Lutkemeerpolder
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1003BPSTD-OW01

4.1 Doelstellingen en uitgangspunten

Voor dit bestemmingsplan Lutkemeerpolder wordt voor een groot deel van het plangebied uitgegaan van een conserverend karakter. Dit betekent dat de huidige (planologische) situatie wordt vastgelegd in een nieuw bestemmingsplan. Het uitgangspunt hierbij is het bestemmingsplan Lutkemeerpolder uit 2002.

Het bestemmingsplan Lutkemeerpolder uit 2002 is destijds opgesteld voor de ontwikkeling van de Lutkemeerpolder tot een bedrijvenpark voor Schipholgebonden bedrijven en het realiseren van een ecologische zone.

Ook is een aantal ontwikkelingen meegenomen in dit bestemmingsplan, welke in paragraaf 4.2 nader aan bod komen, en is gekeken naar de huidige situatie van het plangebied. Verder is in het bestemmingsplan rekening gehouden met het Inrichtingsplan Lutkemeerpolder deel 1, 2 en 3 (december 2000) en de beleidskaders uit onder meer het Programma van Eisen van de Tuinen van West (september 2008).