direct naar inhoud van 5.6 Geurhinder
Plan: Lutkemeerpolder
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1003BPSTD-OW01

5.6 Geurhinder

In de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009) zijn richtafstanden opgenomen voor de omgevingstypen (bijvoorbeeld een rustige woonwijk of een rustig buitengebied) in relatie met de ruimtelijke relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van deze vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een activiteit in een milieucategorie.

Het milieuaspect geur is voor dit bestemmingsplan niet relevant. In het plangebied komen namelijk vrijwel geen agrarische activiteiten meer voor. De activiteiten die wel plaatsvinden zijn dusdanig kleinschalig dat geur niet aan de orde is.