direct naar inhoud van Artikel 5 Verkeer
Plan: Medisch Centrum Slotervaart
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1101BPSTD-VG01

Artikel 5 Verkeer

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. verkeersareaal;
  • b. parkeren;
  • c. voorzieningen ten behoeve van het openbaar vervoer;
  • d. groenvoorzieningen;
  • e. nutsvoorzieningen;
  • f. bruggen, ter plaatse van de aanduiding 'brug';
  • g. water;
  • h. waterhuishoudkundige voorzieningen.
5.2 Bouwregels
5.2.1 Algemeen

Op en onder de in lid 5.1 genoemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming worden gebouwd.

5.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

  • a. maximum bebouwingspercentage: 5%;
  • b. maximum bouwhoogte: 6 meter.