direct naar inhoud van Artikel 13 Algemene wijzigingsregels
Plan: Medisch Centrum Slotervaart
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1101BPSTD-VG01

Artikel 13 Algemene wijzigingsregels

Het dagelijks bestuur is bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, het bestemmingsplan te wijzigen met dien verstande dat de in artikel 11 onder a en b genoemde aanduidingen 'Geluidszone - industrie IBM' en/of 'Geluidszone - industrie Schiphol' kunnen worden geschrapt dan wel kunnen worden aangepast, met dien verstande dat:

  • a. toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid alleen is toegestaan indiener een sanering van of op het betreffende industrieterrein heeft plaatsgevonden waardoor de bijbehorende 50 dB(A)-contour is komen te vervallen of is gewijzigd;
  • b. toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid ter plaatse van het plangebied van dit bestemmingsplan niet mag leiden tot een grotere geluidszone.