direct naar inhoud van Artikel 11 Verkeer - 1
Plan: Amstelstation e.o.
Plannummer: M1006BPSTD
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1006BPSTD-OW01

Artikel 11 Verkeer - 1

11.1 Bestemmingsomschrijving

De op de verbeelding voor Verkeer - 1 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. spoor- en railwegen;
 • b. kunstwerken;
 • c. spoorwegvoorzieningen;
 • d. trein-, tram- en metrovoorzieningen;
 • e. geluidschermen;
 • f. viaducten, tunnels en andere voorzieningen ten behoeve van het weg- en spoorverkeer ter plaatse van de aanduiding "onderdoorgang";
 • g. een brug ten behoeve van het railverkeer ter plaatse van de aanduiding “brug”;
 • h. opslagruimte ten behoeve van bedrijven ter plaatse van de aanduiding “bedrijf”;
 • i. voorzieningen ten behoeve van het busstation ter plaatse van de aanduiding "openbaarvervoerstation";

met de daarbij behorende

 • j. ondergrondse infrastructuur;
 • k. groenvoorzieningen;
 • l. water;
 • m. nutsvoorzieningen;
 • n. andere bijbehorende voorzieningen, zoals kiosken.
11.2 Bouwregels

Op en onder de in lid 11.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. op en onder deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden opgericht, met uitzondering van het bepaalde onder b en kiosken als bedoeld onder c;
 • b. In afwijking van het bepaalde onder a mogen ter plaatse van de aanduiding "openbaarvervoerstation" gebouwen worden opgericht met dien verstande dat deze worden gerealiseerd in de holle wand van het spoorwegtalud;
 • c. voor kiosken gelden de volgende bepalingen:
  • 1. de bouwhoogte mag maximaal 6 meter bedragen, met dien verstande dat in afwijking van artikel 2, lid 2, gemeten wordt vanaf de top van het spoorwegtalud;
  • 2. de bebouwingsoppervlakte per kiosk mag maximaal 30 m2 bedragen;
  • 3. het aantal kiosken mag maximaal 5 bedragen;
 • d. de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde mag maximaal 10 meter bedragen, met dien verstande dat in afwijking van artikel 2, lid 2, gemeten wordt vanaf de top van het spoorwegtalud.