direct naar inhoud van Artikel 6 Gemengd - 4
Plan: Amstelstation e.o.
Plannummer: M1006BPSTD
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1006BPSTD-OW01

Artikel 6 Gemengd - 4

6.1 Bestemmingsomschrijving

De op de verbeelding voor Gemengd - 4 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het bestaande stationsgebouw 'Amstelstation', met de daarbij behorende voorzieningen zoals wachtruimten, loketten, dienstwoning, kantoorruimte, fietsenstalling met bijbehorende fietswinkel en werkplaats;
 • b. spoorwegvoorzieningen;
 • c. horeca 1;
 • d. horeca 3;
 • e. horeca 4;
 • f. detailhandel;

met de daarbij behorende:

6.2 Bouwregels

Op en onder de in lid 6.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met in achtneming van de volgende bepalingen:

 • a. Voor het stationsgebouw 'Amstelstation' gelden de volgende bepalingen:
 • 1. de bouwhoogte van het hoofdgebouw mag niet meer of minder bedragen dan de bestaande bouwhoogte;
 • 2. de breedte van het hoofdgebouw mag niet meer of minder bedragen dan de bestaande breedte;
 • 3. de bestaande dak- en gevelvorm van het hoofdgebouw dienen behouden te blijven.
6.3 Afwijken van de bouwregels

Het dagelijks bestuur is bevoegd middels een omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in 6.2ten behoeve van het bouwen van een hoofdgebouw met een andere nokrichting, dakhelling, dakvorm en gevelvorm dan de bestaande, mits daardoor de karakteristieke, met de historische ontwikkeling samenhangende ruimtelijke structuur en stedenbouwkundige kwaliteit van het hoofdgebouw niet onevenredig worden aangetast.

6.4 Specifieke gebruiksregels

Voor de in lid 6.1 genoemde gronden gelden de volgende gebruiksbepalingen:

 • a. de totale brutovloeroppervlakte (bvo) voor de functies als bedoeld in lid 6.1, onder c tot en met f, inclusief fietsenwinkel als bedoeld onder a, mag maximaal 1.300 m2 bedragen.