direct naar inhoud van Artikel 22 Algemene gebruiksregels
Plan: Amstelstation e.o.
Plannummer: M1006BPSTD
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1006BPSTD-OW01

Artikel 22 Algemene gebruiksregels

 • a. Onder verboden gebruik als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, sub c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in elk geval begrepen het gebruik van gronden en bebouwing ten dienste van:
  • 1. inrichtingen en bedrijven die worden begrepen in art. 2.4 van het "Inrichtingen en vergunningenbesluit milieubeheer";
  • 2. het gebruik van gronden en bebouwing ten behoeve van automatenhallen, seksinrichtingen, raam- resp. straatprostitutie en prostitutiebedrijven, telefoneerinrichtingen of belhuis, smartshops, en internetcafĂ©s;
  • 3. het gebruik van gronden en bebouwing ten behoeve van geldwisselkantoren, met uitzondering binnen de bestemming Gemengd - 4;
  • 4. het gebruik van water en aangrenzende gronden ten behoeve van woonboten en andere vaartuigen;
 • b. Ten aanzien van parkeren gelden de volgende bepalingen:
  • 1. het totaal aantal gebouwde parkeerplaatsen in het plangebied mag maximaal 640 plaatsen bedragen;
  • 2. het totaal aantal parkeerplaatsen mag maximaal bedragen voor:
   • kantoren: maximaal 1 parkeerplaats per 250 m2 bvo;
   • wonen:maximaal 1 parkeerplaats per woning;
   • detailhandel: maximaal 1 parkeerplaats per 60 m2 bvo;
   • overig voorzieningen: maximaal 1 parkeerplaats per 100 m2 bvo.