direct naar inhoud van Hoofdstuk 1 Inleiding
Plan: Amstelstation e.o.
Plannummer: M1006BPSTD
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1006BPSTD-OW01

Hoofdstuk 1 Inleiding

De omgeving van het Amstelstation is een stationsmilieu, knooppunt en stadsentree. Deze kwaliteiten komen in de huidige situatie niet uit de verf. Het gebied voelt leeg en verlaten aan, zeker 's avonds. De openbare ruimte is versleten. De auto rijdt overal en veroordeelt wandelaars en fietsers tot een bijrol. Tram en bus halteren in een 'niemandsland'. Karakteristieke hoogteverschillen worden niet als een lust, maar een last ervaren. Stedelijk leven met bijbehorende functies ontbreken.

De samenhang met de rest van de stad is onder de maat. Dat moet veranderen. Een aanpak van het gebied is nodig om knelpunten op te lossen en om kansen te benutten. Het voorliggende bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om de omgeving van het Amstelstation een onderdeel van de stad te maken. Fietsers en voetgangers krijgen hun openbare ruimte terug. De overstap tussen trein, metro, tram en bus kan met sprongen worden verbeterd. Er is, en dat is uniek voor Amsterdam 'binnen de ring', relatief veel ruimte voor nieuwbouw. Daar is een grote behoefte aan. Nog steeds zoeken veel Amsterdammers een woning in de stad. Maar een 'stad' is meer dan wonen alleen. Het gaat daarom om een mix van wonen en werken en voorzieningen. De nieuwe kantoren en dienstverlening zijn perfect bereikbaar, vooral met het openbaar vervoer. De voorzieningen, waaronder een hotel, horeca en winkels voor de buurt, dragen bij aan het '7 x 24 uur' leven op straat.

Bovenstaande heeft geleid tot een stedenbouwkundig programma van eisen (SPvE 2004), vastgesteld door de stadsdeelraad in 2003 en door de gemeenteraad in 2004. Het SPvE was het resultaat van een interactief proces met bewoners en andere belanghebbenden. Deelnemers formuleerden gezamenlijk uitgangspunten voor het toekomstige stationsgebied:

Het moet aangenaam vertoeven zijn in het stationsgebied, voor reizigers en voor mensen die in of rondom het gebied wonen en werken. Een hoogwaardige, korte en sociaal veilige overstap tussen trein, metro, tram en bus is een vereiste. Een levendig en intiem plein is gewenst, evenals speelruimte voor kinderen in de nabijheid van woningen. De verkeersveiligheid moet verbeteren, vooral voor voetgangers en fietsers van en naar het station. De oversteekbaarheid van het Prins Bernhardplein (richting Wibautas), het Julianaplein (richting Julianapark) en de Overzichtweg (richting Amsteldorp) zijn belangrijke aandachtspunten. Nieuwe woningen en wijkgerichte voorzieningen kunnen de leefbaarheid en sociale veiligheid verbeteren, ook 's avonds. Bestaande bomen vormen een kwaliteit en dienen zoveel mogelijk te worden behouden.

Het SPvE is uitgewerkt in het Stedenbouwkundig Plan “Omgeving Amstelstation” (het Stedenbouwkundig Plan). Het dagelijks bestuur van het stadsdeel Oost-Watergraafsmeer heeft dit plan in de inspraak gebracht (februari/maart 2009). De reacties zijn gebundeld en beantwoord in de Nota van Beantwoording. Het Stedenbouwkundig Plan is door de stadsdeelraad vastgesteld op 16 november 2009 en door de gemeenteraad op 16 december 2009. Het bestemmingsplan Amstelstation e.o. legt de wensen uit dit stedenbouwkundig plan juridisch-planologisch vast.

In het Stedenbouwkundig Plan worden de nieuwe gebouwen ontsloten via de Bertrand Russellstraat, hierdoor zal het verkeer op de Bertrand Russellstraat toenemen. Bij de vaststelling van het Stedenbouwkundig Plan heeft de stadsdeelraad gevraagd de ontsluiting van de nieuwe bouwvolumes nader te bestuderen. Naar aanleiding van deze studie is de mogelijkheid opgenomen een uitweg te realiseren vanaf het bestaande kantoorgebouw naar de Gooiseweg. Om dit te kunnen realiseren is de begrenzing van het bestemmingsplan ten opzichte van het Stedenbouwkundig Plan uitgebreid met het bestaande kantoorgebouw en de groenstrook tussen de Kamerlingh Onnesweg en de Gooiseweg. Voorts is het plangebied uitgebreid met het voormalige Renaultgebouw en de bakkerschool vanwege de aansluiting met van andere bestemmingsplannen in het gebied Wibaut aan de Amstel. Zowel het bestaande kantoorgebouw als het voormalige Renaultgebouw en de bakkerschool worden conservatief bestemd.

Daarnaast is in het bestemmingsplan een beperkte bandbreedte opgenomen voor de verschillende functies, zo is er bijvoorbeeld een disco/nachtclub op de bovenste verdieping van blok A mogelijk gemaakt. Hiermee wordt een grotere flexibiliteit aan het plan gegeven. Tenslotte zijn de voorzieningen in het plan nader gedetilleerd in 'horeca', detailhandel en overige.