direct naar inhoud van 10.3 Conclusie
Plan: Amstelstation e.o.
Plannummer: M1006BPSTD
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1006BPSTD-OW01

10.3 Conclusie

Er is onderzocht in hoeverre de geplande woningbouw mogelijk is gelet op de aanwezigheid van het busstation dat gelet op de VNG-lijst een 3.2 categorisering kent. Hoewel de richtafstand tot de geprojecteerde bouw kleiner is dan 50 m treedt er door de maatregelen die getroffen worden aan blok D naar aanleiding van het akoestische onderzoek geen belemmering op voor de voorziene woningbouw.