direct naar inhoud van 11.3 Resultaten onderzoeken
Plan: Amstelstation e.o.
Plannummer: M1006BPSTD
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1006BPSTD-OW01

11.3 Resultaten onderzoeken

Uit het verrichte bodemonderzoek blijkt dat de gronden in het plangebied overwegend niet of licht verontreinigd zijn. Daarop bestaan enkele uitzonderingen, waar alvorens te kunnen bouwen aanvullend onderzoek worden verricht dan wel gesaneerd zal moeten worden.