direct naar inhoud van 12.4 Conclusie
Plan: Amstelstation e.o.
Plannummer: M1006BPSTD
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1006BPSTD-OW01

12.4 Conclusie

Uit bovenstaande blijkt dat als gevolg van het bestemmingsplan geen verslechtering optreedt van de waterhuishouding in het plangebied. Via uitvoeringsmaatregelen/ technische maatregelen kunnen bepaalde mogelijke ongewenste effecten gemitigeerd/ gecompenseerd worden.