direct naar inhoud van 13.4 Conclusie
Plan: Amstelstation e.o.
Plannummer: M1006BPSTD
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1006BPSTD-OW01

13.4 Conclusie

Het bestemmingplan Amstelstation e.o. maakt bebouwing mogelijk op plaatsen waar nu bomen staan. De infrastructuur wordt gewijzigd en het gebied krijgt een steniger en stedelijker karakter. In het plangebied komt een aantal beschermde diersoorten voor. er is echter geen ontheffing van de Flora- en faunawet nodig. Nesten van vogels in bomen en struiken kunnen worden ontzien door bij de planning van werkzaamheden met de broedtijd rekening te houden. Voor de egel en bosmuis geldt een vrijstelling bij werkzaamheden die in het kader van ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Ten slotte is vastgesteld dat het plangebied beperkt als foerageergebied door vleermuizen wordt gebruikt. In de nabije omgeving zijn voldoende foerageergebieden, de functie blijft in stand. In de te kappen bomen zijn geen verblijfplaatsen van vleermuizen aangetroffen.