direct naar inhoud van 16.3 Windhinder
Plan: Amstelstation e.o.
Plannummer: M1006BPSTD
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1006BPSTD-OW01

16.3 Windhinder

Er is een windanalyse uitgevoerd voor Amstelstation e.o. (zie bijlage 'Actualisatie windklimaatonderzoek Amstelstation- Amsterdam, rapportnummer WA 196-1-RA, d.d. 18 augustus 2009). Het rapport betreft een aanvulling van een eerder uitgevoerd windhinderonderzoek (WO 196-1, d.d. 24 december 2008, als bijlage bijgevoegd) als gevolg van een actualisatie van het stedenbouwkundige programma.

Uit het rapport blijkt dat rondom de geplande bebouwing enkele gebieden aanwezig zijn waar sprake kan zijn van een slecht windklimaat. Het betreft voornamelijk het windklimaat rondom blok D alsmede het windklimaat bij de gebouwhoek van blok A. In de bebouwingssituatie zoals onderzocht tijdens variantmeting 3 is geen slecht windklimaat meer te verwachten. Het advies luidt het windklimaat in deze bebouwingssituatie als referentiekader te hanteren bij de verdere uitwerking van de stedenbouwkundige plannen.

Er is bepaald dat het Dagelijks Bestuur nadere eisen kan stellen aan bouwplannen met een bouwhoogte van 30 meter of meer met betrekking tot de plaatsing en vormgeving van bouwwerken ter voorkoming of beperking van windhinder. In dat kader kan het Dagelijks Bestuur tevens van een initiatiefnemer van een bouwplan verlangen een windtunnelonderzoek aan hen te overleggen.