direct naar inhoud van 2.3 Geldend planologisch kader
Plan: Amstelstation e.o.
Plannummer: M1006BPSTD
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1006BPSTD-OW01

2.3 Geldend planologisch kader

Het gebied valt onder drie verouderde bestemmingsplannen: Herzien Uitbreidingsplan Watergraafsmeer (1939), Uitbreidingsplan Eenhoorn II (1971) en Julianapark (1991). De beoogde ontwikkeling is daarom alleen mogelijk, nadat er voor de omgeving van het Amstelstation een nieuw bestemmingsplan is opgesteld. Onderhavig bestemmingsplan maakt de gewenste ontwikkeling juridisch planologisch mogelijk.