direct naar inhoud van 5.2 Autoverkeer
Plan: Amstelstation e.o.
Plannummer: M1006BPSTD
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1006BPSTD-OW01

5.2 Autoverkeer

De Gooiseweg-Wibautas vormt de 'ruggengraat' tussen Centrum en Zuidoost. Het Prins Bernhardplein fungeert daarin als stadsentree. Het verkeersplein neemt veel ruimte in beslag. Hier domineert de auto; qua verkeersveiligheid is het een 'black spot'. De oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers is matig. Het tunneltje naar het Eenhoorngebied vormt een schamel alternatief.

Het Prins Bernhardplein verbindt de Wibautas en Gooiseweg met Treublaan en Julianaplein. De Treublaan vormt de verbinding met Berlage's Zuid, Het Julianaplein verschaft toegang tot de Hugo de Vrieslaan (Watergraafsmeer) en Overzichtweg (Overamstel). Het is een brede verkeerscorridor, geen 'plein'. Bewoners ervaren de oversteekbaarheid als problematisch.

Het Julianaplein is nu nog een brede verkeerscorridor. Het plan bundelt auto en bus op een 'laan' met brede middenbermen voor een veilige oversteek en bomen. Zo ontstaat er ruimte voor een gezellig buurtplein in de loop naar het Julianapark.

Het Prins Bernhardplein blijft in zijn huidige vorm gehandhaafd. Het Prins Bernhardplein zal, wat betreft het aantal rijstroken, opstelvakken en stopstrepen, verder worden geoptimaliseerd. Het totale aantal rijstroken, opstelvakken zal hierbij niet worden uitgebreid.

Vanwege de uitvoering raadsopdracht is de mogelijkheid opgenomen voor een nieuwe ontsluiting. Afhankelijk van nader onderzoek en definitieve besluitvorming is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het eventueel realiseren van een weg met maximaal een rijbaan, vanaf het bestaande kantoorgebouw naar de Gooiseweg.