direct naar inhoud van 5.6 Conclusie
Plan: Amstelstation e.o.
Plannummer: M1006BPSTD
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1006BPSTD-OW01

5.6 Conclusie

Het gebied rond het Amstelstation heeft een aantal aandachtspunten, maar het Prins Bernhardplein is in zijn geheel wel regelbaar. Er blijft voldoende capaciteit voor de afwikkeling van het verkeer rond het Prins Bernhardplein. De rotonde in haar huidige (grote maat) blijft voor het grootste gedeelte. De verbindingen van het hoofdnet Auto (Wibautstraat – Gooiseweg v.v.) hebben eveneens voldoende capaciteit. De verbindingen van en naar de Treublaan en Jullianalaan – die niet tot het hoofdnet auto behoren – vertonen een acceptabele verkeersafwikkeling. In het kader van het ontwerpen van de openbare ruimte en wegen, zal rekening worden gehouden met deze aandachtspunten. Zo zal de indeling van het Prins Bernhardplein wat betreft rijstroken, opstelvakken en stopstrepen verder worden geoptimaliseerd. Het bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheden daartoe. Door toevoeging van een oprit naar de Gooiseweg kan de Betrand Russellstraat kan de afwikkeling van het verkeer nog verder geoptimaliseerd worden. De bereikbaarheid van het gebied blijft voldoende gewaarborgd.