direct naar inhoud van 6.4 Conclusie
Plan: Amstelstation e.o.
Plannummer: M1006BPSTD
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1006BPSTD-OW01

6.4 Conclusie

Op basis van deze aanmeldingsnotitie en het onderliggende onderzoek is de conclusie dat er geen sprake is van “belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu”. Een MilieuEffectRapport hoeft niet opgesteld te worden. De stadsdeelraad heeft op 21 september 2010 deze conclusie overgenomen. Na het totstandkomen van de beoordelingsnotitie zijn een aantal onderzoeken geactualiseerd.