direct naar inhoud van 7.4 Samenvatting en conclusie
Plan: Amstelstation e.o.
Plannummer: M1006BPSTD
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1006BPSTD-OW01

7.4 Samenvatting en conclusie

Binnen het bestemmingsplan worden nieuwe woon-, werk- en commerciële voorzieningen gerealiseerd. De geluidgevoelige bestemmingen zijn, binnen dit plan, alleen woonbestemmingen, aanwezig in blok A, B, C en D.

De geplande woningen worden door geluid belast afkomstig van het te reconstrueren Julianaplein, de Gooiseweg, de Wibautstraat, de Treublaan, de Hugo de Vrieslaan/ Overzichtsweg en het spoortraject Amsterdam Centraal - Duivendrecht. Ook vallen de woningen binnen de invloedsfeer van een nieuw busstation dat is gepland ten noorden van blok D.

Daar waar de voorkeurswaarde wordt overschreden maar niet de maximale ontheffingswaarden dienen hogere waarden te worden aangevraagd. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven.

Locatie   Bron   Voorkeurs
grenswaarde  
Hogere waarde   Aantallen woningen  
Blok A   Gooiseweg/Prins Bernardplein/Wibautstraat   48 dB   52 dB   60  
  Julianaplein   48 dB   63 dB    
  Mr Treublaan   48 dB   49 dB    
  Spoortrajectnr. 395   55 dB   58 dB    
 
Blok B   Julianaplein   48 dB   58 dB   80  
 
Blok C   Hugo de Vrieslaan/Overzichtsweg   48 dB   57 dB   135  
  Julianaplein   48 dB   63 dB    
  Spoorweg traject 395   55 dB   60 dB    
 
Blok D   Gooiseweg/Prins Bernardplein/Wibautstraat   48 dB   51 dB   195  

Voorwaarden op grond van het Amsterdams geluidsbeleid voor het verlenen van de hoger waarden is het realiseren van een stille zijde voor iedere woning. Hiertoe zullen voorzieningen als binnenhoven en maatregelen zoals serres moeten worden ingezet. Voor blok A wordt de mogelijkheid gecreëerdom van deze eis af te wijken mede in verband met de geringe overschrijding van de eis van een stille zijde (48 dB of lager wegverkeerslawaai).

Ten aanzien van het geluid afkomstig van het nieuwe busstation worden aan de noordzijde van blok D galerijschermen, verglaasde serres over de volledige woningbreedte, dove gevels en geluidschermen ingezet en naar verwachting galerijvoorzieningen aan de oostgevel van de toren van blok D.

Door middel van metingen en berekeningen wordt geconcludeerd dat eventuele hinder door het trein- en metrostation op een aanvaardbaar niveau is.

Met toepassing van dove gevels en maatregelen voor stille zijden is het plan op geluidgebied inpasbaar. De situering van de dove gevels is op de verbeelding aangegeven. In het bestemmingsplan zijn regels opgenomen om te zorgen dat een aanvaardbare akoestisch situatie is gewaarborgd.