direct naar inhoud van 9.4 Conclusie
Plan: Amstelstation e.o.
Plannummer: M1006BPSTD
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1006BPSTD-OW01

9.4 Conclusie

Het plangebied bevindt zich in het invloedsgebied van het spoortraject Muiderpoort-Duivendrecht. Over dit traject worden mogelijk in de toekomst gevaarlijke stoffen vervoerd. Het is nog niet duidelijk of dit transport ook daadwerkelijk zal gaan plaatsvinden. Het geprognosticeerde transport legt geen directe beperkingen op aan de voorziene ruimtelijk ontwikkelingen. Ook het groepsrisico blijft ruim onder de ori├źntatiewaarde als wordt uitgegaan van de bestuurlijk geaccordeerde afspraken van het basisnet spoor. Mocht het basisnet onverhoopt geen doorgang vinden,dan draagt Amsterdam de verantwoordelijkheid zelf de risico┬┤s te beheersen. Hierover zijn reeds afspraken gemaakt. Op basis van de hoogte van het berekende risico worden de voorziene ontwikkelingen aanvaardbaar geacht.