direct naar inhoud van Hoofdstuk 9 Externe veiligheid
Plan: Amstelstation e.o.
Plannummer: M1006BPSTD
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1006BPSTD-OW01

Hoofdstuk 9 Externe veiligheid

Binnen het plangebied vindt geen gevaarlijke stoffentransport over de weg, het water of per aardgasbuisleiding plaats. Wel worden gevaarlijke stoffen over het spoor vervoerd. Aan de westzijde van het plangebied ligt de spoorlijn Amsterdam - Duivendrecht. De externe veiligheidsrisico's veroorzaakt door het transport over deze spoorlijn van gevaarlijke stoffen zijn onderzocht in de studie 'Externe veiligheid spoor Amstelstation ((Adviesgroep Aviv BV, 9 april 2009, geactualiseerd 3 juni 2010 en als bijlage bij dit plan opgenomen). De berekening is uitgevoerd met RBM II versie 1.3. Het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR) zijn berekend voor de toekomstige situatie zonder en met realisatie van het bouwplan.