direct naar inhoud van Artikel 10 Tuin - 2
Plan: Park de Meer
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1206BPSTD-OH01

Artikel 10 Tuin - 2

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ' Tuin-2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. tuinen;
 • b. bijbehorende bouwwerken;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - steiger - 1' zijn steigers met bijbehorende bouwwerken toegestaan;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - steiger - 2' zijn steigers toegestaan;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' is een parkeergarage met in- en uitritten en bergingen toegestaan.

met de daarbij behorende

 • f. voetpaden;
 • g. water.
10.2 Bouwregels
10.2.1 Algemeen

Op en onder de in 10.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming.

10.2.2 Gebouwen
 • a. Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:
  • 1. gebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;
  • 2. de bouwhoogte voor de voorgevel bedraagt maximaal 1,5 m1;
  • 3. de bouwhoogte achter de achtergevel bedraagt maximaal 3 m1;
 • b. Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - steiger - 1' gelden, in afwijking van het bepaalde onder a1, de volgende regels:
  • 1. de bouwhoogte bedraagt maximaal 2 m1,gemeten vanaf de steiger;
  • 2. het oppervlakte bedraagt maximaal 3 m2.
 • c. Voor het bouwen van de parkeergarage ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' geldt de aangegeven maximale bouwhoogte .
10.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 2 m1.

10.3 Specifieke gebruiksregels
10.3.1 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden als bedoeld in 10.1, wordt in elk geval gerekend het gebruik ten behoeve van parkeren behalve ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage'.