direct naar inhoud van Artikel 11 Verkeer - 1
Plan: Park de Meer
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1206BPSTD-OH01

Artikel 11 Verkeer - 1

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer-1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen, straten en pleinen;
 • b. fiets- en voetpaden;
 • c. ongebouwde parkeervoorzieningen;
 • d. in- en uitritten;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - trambaan' zijn tramvoorzieningen toegestaan;

en de daarbij behorende:

 • f. nutsvoorzieningen;
 • g. groen;
 • h. water;
 • i. laad- en losvoorzieningen;
 • j. speelvoorzieningen;
 • k. ondergrondse vuilopslag;
 • l. kunstwerken ten behoeve van weg- en waterbouw.
11.2 Bouwregels
11.2.1 Algemeen

Op en onder de in 11.1 genoemde gronden mag uitsluitend gebouwd worden ten dienste van de bestemming.

11.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van lichtmasten bedraagt maximaal 12 m1;
 • b. de bouwhoogte van tramvoorzieningen bedraagt maximaal 8 m1;
 • c. de bouwhoogte van straatmeubilair bedraagt maximaal 2 m1;
 • d. de bouwhoogte van speelvoorzieningen bedraagt maximaal 4 m1;
 • e. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 3 m1.