direct naar inhoud van Artikel 12 Verkeer - 2
Plan: Park de Meer
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1206BPSTD-OH01

Artikel 12 Verkeer - 2

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. pleinen;
 • b. fiets- en voetpaden;
 • c. in- en uitritten;

en de daarbij behorende:

 • d. nutsvoorzieningen;
 • e. groen;
 • f. water;
 • g. laad- en losvoorzieningen;
 • h. speelvoorzieningen;
 • i. ondergrondse vuilopslag;
 • j. kunstwerken ten behoeve van weg- en waterbouw.
12.2 Bouwregels
12.2.1 Algemeen

Op en onder de in 12.1 genoemde gronden mag uitsluitend gebouwd worden ten dienste van de bestemming.

12.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van lichtmasten bedraagt maximaal 12 m1;
 • b. de bouwhoogte van straatmeubilair bedraagt maximaal 2 m1;
 • c. de bouwhoogte van speelvoorzieningen bedraagt maximaal 4 m1;
 • d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 6 m1.