direct naar inhoud van Artikel 9 Tuin - 1
Plan: Park de Meer
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1206BPSTD-OH01

Artikel 9 Tuin - 1

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin-1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. tuinen;
 • b. bijbehorende bouwwerken;
 • c. ongebouwde parkeervoorzieningen;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - carport' zijn gebouwde parkeervoorzieningen in de vorm van carports toegestaan.

met de daarbij behorende

 • e. voetpaden;
 • f. in- en uitritten;
 • g. water.
9.2 Bouwregels
9.2.1 Algemeen

Op en onder de in 9.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming.

9.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte bedraagt maximaal 3 m1.
9.2.3 Carports

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - carport' gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte bedraagt maximaal 3 m1;
 • b. het maximale oppervlakte bedraagt maximaal 25 m2.
9.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 3 m1.