direct naar inhoud van Regels
Plan: Herziening bestemmingsplan Weesperzijdestrook, Leeuwenhoeklocatie
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1503BPSTD-OW01

Regels

Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan:

het bestemmingsplan Herziening bestemmingsplan Weesperzijdestrook, Leeuwenhoeklocatie met identificatienummer NL.IMRO.0363.M1503BPSTD-OW01 van de gemeente Amsterdam.

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen).

Voorts zijn de regels van het bestemmingsplan "Weesperzijdestrook", zoals vastgesteld door de raad van Stadsdeel Oost op 12 maart 2013, met identificatienummer NL.IMRO.0363.M1205BPSTD-VG01 ongewijzigd van toepassing op het plan.

Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS

Artikel 2 Toepassingsbereik regels

De regels van het bestemmingsplan "Weesperzijdestrook", zoals vastgesteld door de raad van Stadsdeel Oost op 12 maart 2013, met identificatienummer NL.IMRO.0363.M1205BPSTD-VG01 blijven ongewijzigd van toepassing op het plan.

Hoofdstuk 3 ALGEMENE REGELS

Artikel 3 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Hoofdstuk 4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 4 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Herziening bestemmingsplan Weesperzijdestrook, Leeuwenhoeklocatie.