direct naar inhoud van Artikel 10 Kantoor
Plan: Grote H-buurt / Holendrecht
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.T1007BPSTD-OW03

Artikel 10 Kantoor

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Kantoor aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. kantoren;
 • b. gebouwde parkeervoorzieningen;
 • c. verkeersareaal;
 • d. groenvoorzieningen;
 • e. speelvoorzieningen;
 • f. nutsvoorzieningen;
 • g. water;
 • h. waterhuishoudkundige voorzieningen.
10.2 Bouwregels
10.2.1 Algemeen

Op en onder de in lid 10.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde bestemming.

10.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. maximum bebouwingspercentage bouwvlak: zoals met de aanduiding "maximum bebouwingspercentage" staat aangegeven;
 • b. maximum bouwhoogte: zoals met de aanduiding "maximale bouwhoogte" staat aangegeven.
10.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. maximum bouwhoogte: 6 meter.
10.3 Specifieke gebruiksregels

Voor de in lid 10.1 genoemde gronden gelden de volgende regels:

 • a. maximaal 30% van het totale bruto vloeroppervlak mag worden gebruikt ten behoeve gebouwde parkeervoorzieningen.