direct naar inhoud van Artikel 14 Sport
Plan: Grote H-buurt / Holendrecht
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.T1007BPSTD-OW03

Artikel 14 Sport

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Sport aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. sportvelden met bijbehorende bergingen en andere nevenruimten;
 • b. parkeervoorzieningen;
 • c. groenvoorzieningen;
 • d. speelvoorzieningen;
 • e. nutsvoorzieningen;
 • f. water;
 • g. waterhuishoudkundige voorzieningen.
14.2 Bouwregels
14.2.1 Algemeen

Op en onder de in lid 14.2 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde bestemming.

14.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. maximum bebouwingspercentage bestemmingsvlak: 10%;
 • b. maximum bouwhoogte: 3 meter
14.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. maximum bebouwingspercentage bestemmingsvlak: 10%;
 • b. maximum bouwhoogte: 18 meter.