direct naar inhoud van Artikel 16 Verkeer-1
Plan: Grote H-buurt / Holendrecht
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.T1007BPSTD-OW03

Artikel 16 Verkeer-1

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer-1 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

16.2 Bouwregels
16.2.1 Algemeen

Op en onder de in lid 16.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde bestemming.

16.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen ter plaatse van de aanduiding "detailhandel":
  • 1. maximum bebouwingspercentage: 100% van het met de aanduiding "detailhandel" aangeduide deel van het bestemmingsvlak;
  • 2. maximum bouwhoogte: 4 meter;
 • b. overige gebouwen:
  • 1. maximum oppervlakte per gebouw: 25 m2;
  • 2. maximum bouwhoogte: 4 meter;
 • c. ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van verkeer - luchtbrug" is een luchtbrug toegestaan met een hoogte van maximaal 4 meter gemeten vanaf de vloer van de luchtbrug en een minimale vrije hoogte ten opzichte van peil van 6 meter.
16.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. maximum bouwhoogte: 10 meter.
16.3 Specifieke gebruiksregels

Voor de in lid 16.1 genoemde gronden gelden de volgende regels: