direct naar inhoud van Artikel 17 Verkeer-2
Plan: Grote H-buurt / Holendrecht
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.T1007BPSTD-OW03

Artikel 17 Verkeer-2

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer-2 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. gebouwde parkeervoorzieningen;
 • b. ongebouwde parkeervoorzienigen;
 • c. verkeersareaal;
 • d. groenvoorzieningen;
 • e. speelvoorzieningen;
 • f. sportvoorzieningen;
 • g. nutsvoorzieningen;
 • h. water;
 • i. waterhuishoudkundige voorzieningen.
17.2 Bouwregels
17.2.1 Algemeen

Op en onder de in lid 17.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde bestemming.

17.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. maximum bebouwingspercentage bouwvlak: 100%;
 • b. maximum bouwhoogte: zoals met de aanduiding "maximale bouwhoogte" staat aangegeven.
17.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. maximum bouwhoogte: 10 meter.
 • b. voor zover bouwwerken geen gebouwen zijnde worden gebouwd op het dak van de gebouwen als bedoeld in lid 17.2.2 geldt een maximum bouwhoogte van 6 meter, gemeten vanaf het dak van de gebouwen.