direct naar inhoud van Artikel 18 Verkeer-3
Plan: Grote H-buurt / Holendrecht
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.T1007BPSTD-OW03

Artikel 18 Verkeer-3

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer-3 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. groenvoorzieningen;
  • b. speelvoorzieningen;
  • c. sportvoorzieningen;
  • d. fiets- en voetpaden;
  • e. nutsvoorzieningen;
  • f. water;
  • g. waterhuishoudkundige voorzieningen.
18.2 Bouwregels
18.2.1 Algemeen

Op en onder de in lid 18.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde bestemming.

18.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

  • a. maximum bouwhoogte: 10 meter.