direct naar inhoud van Artikel 19 Verkeer-4
Plan: Grote H-buurt / Holendrecht
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.T1007BPSTD-OW03

Artikel 19 Verkeer-4

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer-4 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. metrobanen en treinbanen en bijbehorende voorzieningen zoals geluidsschermen;
 • b. stations met inbegrip van bijbehorende voorzieningen als perrons, toegangsvoorzieningen, loketten, wachtruimten, technische ruimten, bergingen en andere nevenruimten;
 • c. groenvoorzieningen;
 • d. verkeersareaal;
 • e. nutsvoorzieningen;
 • f. water;
 • g. waterhuishoudkundige voorzieningen.
19.2 Bouwregels
19.2.1 Algemeen

Op en onder de in lid 19.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde bestemming.

19.2.2 Gebouwen
 • a. maximum bebouwingspercentage: 15%;
 • b. maximum bouwhoogte: 12 meter, gemeten vanaf de bovenkant spoorstaaf.
19.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. maximum bebouwingspercentage: 15%;
 • b. maximum bouwhoogte: 12 meter, gemeten vanaf de bovenkant spoorstaaf.