direct naar inhoud van Artikel 5 Gemengd-1
Plan: Grote H-buurt / Holendrecht
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.T1007BPSTD-OW03

Artikel 5 Gemengd-1

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Gemengd-1 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

5.2 Bouwregels
5.2.1 Algemeen

Op en onder de in lid 5.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde bestemming.

5.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

  • a. maximum bebouwingspercentage bouwvlak: 100%;
  • b. maximum bebouwingspercentage bestemmingsvlak, voor zover gelegen buiten de bouwvlakken: 10%;
  • c. maximum bouwhoogte: zoals met de aanduiding "maximale bouwhoogte" staat aangegeven;
  • d. maximum bouwhoogte bouwwerken als bedoeld onder b: 3 meter.
5.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

  • a. maximum bouwhoogte erfafscheidingen in zij- en achtertuinen: 2 meter;
  • b. maximum bouwhoogte erfafscheidingen in voortuinen: 1 meter;
  • c. maximum bouwhoogte overige bouwwerken geen gebouwen zijnde: 2 meter.