direct naar inhoud van Artikel 8 Gemengd-4
Plan: Grote H-buurt / Holendrecht
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.T1007BPSTD-OW03

Artikel 8 Gemengd-4

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Gemengd-4 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

8.2 Bouwregels
8.2.1 Algemeen

Op en onder de in lid 8.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde bestemming.

8.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. maximum bebouwingspercentage bouwvlak: zoals met de aanduiding "maximum bebouwingspercentage" staat aangegeven;
 • b. maximum bouwhoogte: zoals met de aanduiding "maximale bouwhoogte" staat aangegeven;
 • c. het bouwen van een woning is uitsluitend toegestaan indien deze woning is voorzien van minimaal één stille zijde;
 • d. ter plaatse van de aanduiding "ontsluiting" is het bouwen van gebouwen uitsluitend toegestaan indien er op de gronden die zijn aangeduid met "ontsluiting" een auto-ontsluiting kan worden gerealiseerd tussen het Bullewijkpad en de Karspeldreef.
8.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. maximum bouwhoogte erfafscheidingen in zij- en achtertuinen: 2 meter;
 • b. maximum bouwhoogte erfafscheidingen in voortuinen: 1 meter;
 • c. maximum bouwhoogte overige bouwwerken geen gebouwen zijnde: 3 meter.
8.3 Specifieke gebruiksregels

Voor de in lid 8.1 genoemde gronden gelden de volgende regels:

 • a. maximum aantal woningen: 45;
 • b. maximum bruto vloeroppervlakte maatschappelijke voorzieningen: 7.500 m2;
 • c. voor woningen geldt een parkeernorm van 1,2 parkeerplaats per woning;
 • d. voor onderwijsvoorzieningen geldt een parkeernorm van 0,75 parkeerplaats per leslokaal.