direct naar inhoud van Artikel 9 Groen
Plan: Grote H-buurt / Holendrecht
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.T1007BPSTD-OW03

Artikel 9 Groen

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Groen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. groenvoorzieningen met bijbehorende verhardingen;
  • b. fiets- en voetpaden;
  • c. nutsvoorzieningen;
  • d. (collectieve) tuinen;
  • e. speelvoorzieningen;
  • f. sportvoorzieningen;
  • g. water;
  • h. waterhuishoudkundige voorzieningen;

alsmede voor:

  • i. volkstuinen, ter plaatse van de aanduiding "volkstuin".
9.2 Bouwregels
9.2.1 Algemeen

Op en onder de in lid 9.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde bestemming.

9.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

  • a. maximum bouwhoogte: 6 meter.