direct naar inhoud van Artikel 40 Algemene gebruiksregels
Plan: Zuidelijke binnenstad
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.A1006BPSTD-OH01

Artikel 40 Algemene gebruiksregels

40.1 Detailhandelslint 1

In de bebouwing aan de volgende straten zijn detailhandel en voorzieningen voor consumentverzorgende dienstverlening toegestaan in alle bouwlagen:

Leidsestraat, Koningsplein.

De kelder of het souterrain mag eveneens voor detailhandel en voorzieningen ten behoeve van consumentverzorgende dienstverlening worden gebouwd en gebruikt.

In genoemde straten zijn kantoren (zonder baliefunctie), bedrijven, voorzieningen, kinderopvang, woningen en inpandige fietsenstallingen niet toegestaan in de eerste bouwlaag, en daaronder gelegen bijzondere bouwlaag of bouwlagen.

Voor zover kantoren (zonder baliefunctie), bedrijven, voorzieningen, kinderopvang, woningen of inpandige fietsenstallingen in de eerste bouwlaag van bebouwing aan genoemde straten voorkomen ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan, mogen deze worden gehandhaafd tot aan het moment dat de functie is beëindigd en een van de toegestane functies is gerealiseerd.

40.2 Detailhandelslint 2

In de bebouwing aan de volgende straten zijn detailhandel en voorzieningen voor consumentverzorgende dienstverlening en kantoor met baliefuncite uitsluitend toegestaan in de eerste bouwlaag, dan wel zijn detailhandel en voorzieningen voor consumentverzorgende dienstverlening en kantoor met baliefunctie toegestaan in alle bouwlagen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel':

Reguliersbreestraat, Vijzelstraat oostzijde, Vijzelgracht oostzijde, Nieuwe Vijzelstraat oostzijde, Utrechtsestraat westzijde geheel en oostzijde vanaf de Achtergracht tot aan de Herengracht, Nieuwe Spiegelstraat, Spiegelgracht oostzijde.

De kelder of het souterrain mag eveneens voor detailhandel en voorzieningen ten behoeve van consumentverzorgende dienstverlening worden gebouwd en gebruikt.

In genoemde straten zijn kantoren (zonder baliefunctie), bedrijven, voorzieningen, kinderopvang, woningen en inpandige fietsenstallingen niet toegestaan in de eerste bouwlaag, en daaronder gelegen bijzondere bouwlaag of bouwlagen.

Voor zover kantoren (zonder baliefunctie), bedrijven, voorzieningen, kinderopvang, woningen of inpandige fietsenstallingen in de eerste bouwlaag van bebouwing aan genoemde straten voorkomen ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan, mogen deze worden gehandhaafd tot aan het moment dat de functie is beëindigd en een van de toegestane functies is gerealiseerd.

40.3 Detailhandelslint plus

In de bebouwing aan de volgende straten zijn detailhandel en voorzieningen voor consumentverzorgende dienstverlening en kantoor met baliefunctie uitsluitend toegestaan in de eerste bouwlaag:

Amstelstraat, met uitzondering van Amstelstraat 2-12 (gebouw The Bank), Vijzelstraat westzijde.

De kelder of het souterrain mag eveneens voor detailhandel en voorzieningen ten behoeve van consumentverzorgende dienstverlening worden gebouwd en gebruikt.

In genoemde straten zijn bedrijven en woningen niet toegestaan in de eerste bouwlaag.

Voor zover bedrijven of woningen in de eerste bouwlaag van bebouwing aan genoemde straten voorkomen ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan, mogen deze worden gehandhaafd tot aan het moment dat de functie is beëindigd en een van de toegestane functies is gerealiseerd.