direct naar inhoud van Artikel 4 Water
Plan: De Terp
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1205BPSTD-OW01

Artikel 4 Water

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. waterwegen;
 • b. watergangen en waterlopen, waterpartijen, zoals sloten en beken;
 • c. waterkering;
 • d. waterberging;
 • e. afwateringskanalen;
 • f. waterhuishouding;
 • g. waterstaatkundige werken;
 • h. vijvers;

met de daarbij behorende:

 • i. groenvoorzieningen;
 • j. bruggen en andere oeververbindingen;
 • k. aanlegsteigers voor pleziervaartuigen;
 • l. nutsvoorzieningen.

4.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

 • a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van bruggen bedraagt ten hoogste 3 m;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan ten behoeve van de verkeersregeling of de verlichting, bedraagt ten hoogste 2┬ám.