direct naar inhoud van Artikel 5 Wonen
Plan: De Terp
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1205BPSTD-OW01

Artikel 5 Wonen

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het wonen

met de daarbijbehorende:

 • b. tuinen en erven;
 • c. bergingen en andere nevenruimten;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. nutsvoorzieningen.

5.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

5.2.1 Gebouwen
 • a. gebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
 • b. hoofdgebouwen worden uitsluitend vrijstaand gebouwd met een maximum van ten hoogste 1 woning per bouwvlak;
 • c. de bouwhoogte van hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte;
 • d. de goothoogte van hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte (m)' aangegeven goothoogte;
 • e. de afstand van aan- en uitbouwen en bijgebouwen tot de voorgevel van het hoofdgebouw bedraagt ten minste 1 m;
 • f. de goothoogte van aan- en uitbouwen bedraagt ten hoogste de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw vermeerderd met 0,30 m;
 • g. de goothoogte van bijgebouwen bedraagt ten hoogste 3 m;
 • h. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen bedraagt ten hoogste 4 m;
 • i. de bouwhoogte van bijgebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste 4 m;
 • j. de diepte van aan- en uitbouwen, gemeten vanuit de gevel van het hoofdgebouw waaraan de aan- of uitbouw wordt gebouwd, bedraagt ten hoogste 2,5 m;
 • k. de gezamenlijke oppervlakte van hoofdgebouw, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste 20% van het bouwperceel.

5.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde
 • a. de bouwhoogte van erfafscheidingen, voor zover gelegen vóór de voorgevel of op een afstand van 1 m of minder van openbaar toegankelijk gebied, bedraagt ten hoogste 1 m;
 • b. de bouwhoogte van erfafscheidingen elders bedraagt ten hoogste 2 m;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m.

5.3 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:

 • a. de vloeroppervlakte ten behoeve van aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten bedraagt ten hoogste 40% van de vloeroppervlakte van de betrokken woning inclusief aan- en uitbouwen en bijgebouwen, met een maximum van 40 m², waarbij geldt dat:
  • 1. detailhandel en horeca zijn niet toegestaan;
  • 2. het aan-huis-gebonden beroep of kleinschalig bedrijfsmatige activiteit niet leidt tot een verkeersaantrekkende werking;
 • b. per bouwperceel dient te worden voorzien in 2 parkeerplaatsen op eigen terrein;
 • c. het gebruik van bijgebouwen als zelfstandige woning of afhankelijke woonruimte is niet toegestaan.