direct naar inhoud van 2.2 Nieuwe situatie
Plan: De Terp
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1205BPSTD-OW01

2.2 Nieuwe situatie

In het plangebied wordt de bouw van zes vrijstaande woningen mogelijk gemaakt. De kavels worden verkocht aan particulieren ten behoeve van zelfbouw. De kavels worden daarbij bouwrijp opgeleverd. Omdat het om zelfbouwlocaties gaat is er nog geen duidelijkheid over de exacte invulling van de locatie.

In dit nieuwe bestemmingsplan zijn echter wel regels opgenomen ten aanzien van de bouwmogelijkheden.

De kavelgrootte varieert tussen de 359 m² en 521 m². Maximaal 20% van de kavel mag bebouwd worden. De exacte locatie van de bebouwing wordt niet vastgelegd, maar in het bestemmingsplan is wel een bouwvlak opgenomen waarbinnen de woning gebouwd dient te worden. Waar de woning precies komt is aan de eigenaar van de betreffende kavel.

De woning dient te worden gebouwd met een kap waarbij de nokhoogte van de woningen niet hoger mag komen dan 10,5 m. Verder dient iedere eigenaar te voorzien in 2 parkeerplaatsen op eigen terrein.

Het plangebied wordt via een dam met een duiker ontsloten vanaf de Osdorperweg. De ontsluitingsweg wordt gerealiseerd door het stadsdeel Nieuw-West en worden ingericht als woonerf. Binnen deze ruimte worden nog 6 openbare parkeerplaatsen gerealiseerd. In het onderstaande figuur 2.2 is een impressie te zien, vanuit het zuiden, van de toekomstige inrichting van het plangebied.

afbeelding "i_NL.IMRO.0363.F1205BPSTD-OW01_0003.jpg"

Figuur 2.2 Impressie toekomstige situatie