direct naar inhoud van 5.1 Algemeen
Plan: De Terp
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1205BPSTD-OW01

5.1 Algemeen

De planregels zijn verdeeld in vier hoofdstukken:

  • 1. In het eerste hoofdstuk de inleidende regels, met daarin de begrippen en de wijze van meten;
  • 2. In het tweede hoofdstuk de bestemmingsregels, die het hart van ieder bestemmingsplan vormen. Ze zijn opgebouwd uit een bestemmingsomschrijving waarin een omschrijving wordt gegeven van de aan de grond toegekende functies. De hoofdfuncties worden als eerste genoemd. Verder kunnen in de bestemmingsomschrijving ook impliciet bij de bestemming behorende functies worden genoemd ("met de daarbij behorende"), bijvoorbeeld erf, paden, toegangswegen etc. Per bestemming worden bouwregels gegeven, waarin voor alle bouwwerken de van toepassing zijnde regels worden opgesomd. Waar nodig worden specifieke gebruiksregels gegeven. Daarin kunnen aanvullingen of afwijkingen van de algemene gebruiksregels worden gegeven.
  • 3. In het derde hoofdstuk staan de algemene bepalingen, die betrekking hebben op in beginsel alle voorafgaande planregels. Hierbij gaat het om de anti-dubbeltelregel, algemene bouwregels, algemene afwijkingsregels, en algemene wijzigingsregels.
  • 4. En tot slot in hoofdstuk 4 de overgangsregels en de slotregel.