direct naar inhoud van 6.1 Economische uitvoerbaarheid
Plan: De Terp
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1205BPSTD-OW01

6.1 Economische uitvoerbaarheid

Het bestemmingsplan betreft een actualisering van het vigerende bestemmingsplan. Het plan is dus consoliderend van aard en nieuwe ontwikkelingen worden bij recht niet mogelijk gemaakt. Doordat het bestemmingsplan de juridisch-planologische situatie vastlegt, is het in feite al uitgevoerd. Derhalve is de economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan verzekerd. Er kan daarom afgezien worden van het vaststellen van een grondexploitatieplan ex artikel 6.12 Wro.