direct naar inhoud van 6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: De Terp
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1205BPSTD-OW01

6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Het voorontwerpbestemmingsplan is gepubliceerd in de Staatscourant en in de lokale bekendmakingen. Er is, conform de inspraakverordening van stadsdeel Nieuw-West, een inspraakavond georganiseerd, waarbij een ieder een inspraakreactie kon indienen. Dit traject is tegelijkertijd ingezet als het vooroverleg met de 3.1.1 Bro-overlegpartners.

Er zijn geen inspraak en overlegreacties ingediend op het voorontwerp bestemmingsplan. Met Waternet is overleg gevoerd in het kader van de verplichte watertoets en als zijnde Bro-overleg. Het ontwerpbestemmingsplan is naar aanleiding van dit overleg op onderdelen aangepast.