direct naar inhoud van Artikel 11 Groen
Plan: Overtoomse Veld
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1008BPSTD-OH01

Artikel 11 Groen

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groen;
 • b. schoolwerktuinen;
 • c. speelvoorzieningen;
 • d. voet- en rijwielpaden;
 • e. rijwielstallingen;
 • f. water;
 • g. waterhuishoudkundige voorzieningen:
 • h. nutsvoorzieningen.
11.2 Bouwregels
11.2.1 Algemeen

Op en onder de in lid 11.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat gebouwen uitsluitend zijn toegestaan ten behoeve van:

 • a. nutsvoorzieningen en rijwielstallingen.
11.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen:
  • 1. situering: uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'nutsbedrijf';
  • 2. maximum bebouwingspercentage: 100% van het aanduidingsvlak;
  • 3. maximum bouwhoogte: zoals met de aanduiding 'maximale bouwhoogte' staat aangegeven.
 • b. gebouwen ten behoeve van rijwielstallingen:
  • 1. situering: uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - parkeergarage 5', als halfverdiepte bouwlaag onder maaiveld;
  • 2. maximum bebouwingsoppervlak: 200 m²;
  • 3. maximum bouwhoogte: 1,5 meter.
11.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. maximum bouwhoogte: 2 meter.
11.3 Specifieke gebruiksregels

Voor de in lid 11.1 genoemde gronden gelden de volgende regels:

 • a. voor de situering van schoolwerktuinen geldt: uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk – schoolwerktuinen'.