direct naar inhoud van Artikel 12 Kantoor
Plan: Overtoomse Veld
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1008BPSTD-OH01

Artikel 12 Kantoor

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Kantoor' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. kantoren;
  • b. parkeren;
  • c. groen;
  • d. verkeersareaal.
12.2 Bouwregels
12.2.1 Algemeen

Op en onder de in lid12.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat gebouwen uitsluitend zijn toegestaan binnen bouwvlakken.

12.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

  • a. maximum bebouwingspercentage: 100%;
  • b. maximum bouwhoogte: zoals met de aanduiding 'maximale bouwhoogte' staat aangegeven.
12.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

  • a. maximum bouwhoogte: 2 meter.
12.3 Specifieke gebruiksregels

Voor de in lid12.1 genoemde gronden gelden de volgende regels:

  • a. voor parkeren geldt een parkeernorm van maximaal 1 parkeerplaats per 125 m² bruto vloeroppervlak.
12.4 Wijzigingsbevoegdheid

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, de gronden ter plaatse van de aanduiding 'Wro-zone - wijzigingsgebied' te wijzigen door het toestaan van detailhandel, dienstverlening en horeca van categorie 1 en 2.