direct naar inhoud van Artikel 13 Maatschappelijk
Plan: Overtoomse Veld
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1008BPSTD-OH01

Artikel 13 Maatschappelijk

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijke voorzieningen;
 • b. wonen;
 • c. religie;
 • d. speelvoorzieningen;
 • e. aan-huis-verbonden beroepen;
 • f. short stay;
 • g. verkeersareaal;
 • h. parkeren.
13.2 Bouwregels
13.2.1 Algemeen

Op en onder de in lid 13.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat gebouwen uitsluitend zijn toegestaan binnen bouwvlakken, met uitzondering van het gestelde in lid 13.2.2 onder d.

13.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. maximum bebouwingspercentage: 100%;
 • b. maximum bouwhoogte: zoals met de aanduiding 'maximale bouwhoogte' staat aangegeven;
 • c. maximum goothoogte zoals met de aanduiding 'maximale goothoogte' staat aangegeven;
 • d. gebouwen ten behoeve van bergingen en fietsenstallingen:
  • 1. situering: tevens buiten het bouwvlak;
  • 2. maximum bebouwingspercentage: 10% van de gronden buiten het bouwvlak, per bestemmingsvlak;
  • 3. maximum bouwhoogte: 4 meter.
13.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. maximum bouwhoogte: 2 meter.
13.3 Specifieke gebruiksregels

Voor de in lid 1 genoemde gronden gelden de volgende regels:

 • a. voor maatschappelijke voorzieningen geldt:
  • 1. geluidgevoelige maatschappelijke voorzieningen, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder zijn niet toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - geen geluidsgevoelige bestemmingen';
  • 2. gevoelige bestemmingen, zoals bedoeld in het Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen) zijn niet toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - geen gevoelige bestemmingen';
 • b. voor de situering van wonen geldt:
  • 1. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'wonen';
  • 2. maximum bruto vloeroppervlak: 125 m2;
 • c. voor de situering van parkeren geldt: uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - parkeergarage 1', in de eerste bouwlaag.